90 χρόνια πάθος | Beetroot Design Group

11.1 Λογότυπος - μεγάλοι και μεσαίοι πελάτες

90 χρόνια πάθος / ΕΒΓΕ

Beetroot Design Group – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Σε συνέχεια της εργασίας μας για τον επανασχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.), χρησιμοποιήσαμε τις σχεδιαστικές αρχές με τις οποίες αναπτύξαμε την αναγραφή του ονόματος της ομάδας για να δημιουργήσουμε ένα νέο υπό-λογότυπο για τα 90 χρόνια της ομάδας. Τα δύο ψηφία, εννέα και μηδέν, αναγράφονται με το «σώμα» της γραφής του ονόματος, καταλαμβάνοντας όμως το χώρο του περιγράμματος του θυρεού της έτσι ώστε να μπορούν να εκληφθούν και τα ίδια ως ένας νέος εναλλακτικός θυρεός. Το λογότυπο των 90 χρόνων του ΠΑΟΚ χρησιμοποιήθηκε σε μια μεγάλη σειρά από εφαρμογές.