Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 2017-18 | Beetroot Design Group

12.2 Σειρά Αφισών

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 2017-18 / ΕΒΓΕ

Beetroot Design Group – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας μας, η Στέγη του ιδρύματος Ωνάση μας προσκάλεσε να σχεδιάσουμε μια σειρά από αφίσες προώθησης των εκδηλώσεών της ως τμήμα της ευρύτερης επικοινωνιακής καμπάνιας της καλλιτεχνικής περιόδου 2016-2017. Για τις τυπογραφικές συνθέσεις των αφισών της Στέγης του ιδρύματος Ωνάση αναπτύξαμε ειδικά εργαλεία - plugins με τα οποία υλοποιούμε μια προοδευτική παραμετροποίηση των κειμένων προσδίδοντάς τους κίνηση, δυναμική και ενέργεια. Οι κυρίαρχοι τίτλοι χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με έντονα, ζωηρά, ποπ χρώματα με σκοπό να δημιουργηθούν οπτικά ερεθιστικές συνθέσεις που θα επιβιώνουν τον οπτικό θόρυβο της πόλης, θα ξεχωρίζουν αλλά ταυτόχρονα θα επικοινωνούν την κουλτούρα και το περιεχόμενο των παραστάσεων.