Ετήσιο Πρόγραμμα Στέγης Ιδρύματος Ωνάση 2017-18 | Beetroot Design Group

12.4 Πρόγραμμα Πολιτιστικού Γεγονότος

Ετήσιο Πρόγραμμα Στέγης Ιδρύματος Ωνάση 2017-18 / Έπαινος

Beetroot Design Group – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Όπως στη συνολική οπτική ταυτότητα της χρονιάς έτσι και στο ετήσιο πρόγραμμα ο σχεδιασμός έχει δύο κύρια και αντιφατικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. H αιρετική, έντονη χρήση της τυπογραφίας από τη μία μας θυμίζει πως ο πολιτισμός οφείλει να είναι αιχμηρός, να ενοχλεί και να πρωτοπορεί ενώ τα έντονα, ζωηρά, ποπ χρώματα τονίζουν τη βούληση της Στέγης να συστήσει το σύγχρονο πολιτιστικό έργο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Η διευθέτηση του υλικού κωδικοποιείται με την εναλλαγή της χρωματικής παλέτας ενώ έχει υιοθετηθεί και ένα σύστημα με αυτοκόλλητα-σελιδοδείκτες για να μπορεί ο αναγνώστης να σημειώσει τις αγαπημένες του εκδηλώσεις.