Έντυπα Παραστάσεων 2017-18 | Beetroot Design Group

12.5 Πρόσκληση / Flyer / Eυχετήρια Κάρτα

Έντυπα Παραστάσεων 2017-18 / Έπαινος

Beetroot Design Group – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Όπως στη συνολική οπτική ταυτότητα της χρονιάς έτσι και στα flyers της Στεγης ο σχεδιασμός έχει δύο κύρια και αντιφατικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. H αιρετική, έντονη χρήση της τυπογραφίας από τη μία μας θυμίζει πως ο πολιτισμός οφείλει να είναι αιχμηρός, να ενοχλεί και να πρωτοπορεί ενώ τα έντονα, ζωηρά, ποπ χρώματα τονίζουν τη βούληση της Στέγης να συστήσει το σύγχρονο πολιτιστικό έργο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.