Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 2017-18 (flow type) + tools | Beetroot Design Group

30.8 Γενική Ψηφιακών Εφαρμογών

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 2017-18 (flow type) + tools / ΕΒΓΕ

Beetroot Design Group – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας μας, η Στέγη του ιδρύματος Ωνάση μας προσκάλεσε να σχεδιάσουμε τις ψηφιακές εφαρμογές για τις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες κινείται η Στέγη, ως τμήμα της ευρύτερης επικοινωνιακής καμπάνιας της καλλιτεχνικής περιόδου 2016-2017. Όπως στη συνολική οπτική ταυτότητα της χρονιάς έτσι και στις ψηφιακές εφαρμογές ο σχεδιασμός έχει δύο κύρια και αντιφατικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. H αιρετική, έντονη χρήση της τυπογραφίας από τη μία μας θυμίζει πως ο πολιτισμός οφείλει να είναι αιχμηρός, να ενοχλεί και να πρωτοπορεί ενώ τα έντονα, ζωηρά, ποπ χρώματα τονίζουν τη βούληση της Στέγης να συστήσει το σύγχρονο πολιτιστικό έργο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Για τις τυπογραφικές συνθέσεις των εφαρμογών αναπτύξαμε ειδικά εργαλεία - plugins με τα οποία υλοποιούμε μια προοδευτική παραμετροποίηση των κειμένων προσδίδοντάς τους κίνηση, δυναμική και ενέργεια. Οι κυρίαρχοι τίτλοι χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με έντονα, ζωηρά, ποπ χρώματα με σκοπό να δημιουργηθούν οπτικά ερεθιστικές συνθέσεις που θα ξεχωρίζουν αλλά ταυτόχρονα θα επικοινωνούν την κουλτούρα και το περιεχόμενο των παραστάσεων.