Γεώμηλο | BUTTON

12.6 Καταχώρηση

Γεώμηλο / Έπαινος

BUTTON – Ελλάδα / Νίκαια

Creative Director: Κωνσταντίνος Μαριόλης, 3d illustration: Κωστής Παπαθεοδώρου

To μήλο που έγινε γεώμηλο, δηλαδή πατάτα. Οι μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις σε Apple συσκευές, κρύβουν κινδύνους και ακυρώνουν την εγγύηση. Για να μη γίνει το αγαπημένο σου Μήλο… πατάτα, εμπιστεύσου το εξουσιοδοτημένο service της iSystem.