Το δέλεαρ | Dialogue design studio

14.4 Μενού

Το δέλεαρ / Έπαινος

Dialogue design studio – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Art director: Άγγελος Ντίνας, Copyrighter: Γιώργος Μαντζουρανίδης

Το δέλεαρ είναι ένας χώρος εστίασης στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης με ιστορία. Κατά την πρόσφατη ανακαίνισή του, αποφασίσαμε να εντάξουμε στο συνολικό αφήγημα του χώρου -αλλά και το ίδιο το όνομά του- μια σειρά από λεκτικά, ανάλογα με τη χρήση. Στην ίδια λογική, κινηθήκαμε και στη δημιουργία του καταλόγου του. Επιπρόσθετα, διαμερισματοποιήσαμε τις 4 βασικές κατηγορίες του, δημιουργώντας ισάριθμα υπομενού με διαφορετικό μέγεθος, όλα όμως ενταγμένα οργανικά στον συνολικό κατάλογο.