Κλιμαμηχανική | Semiotik

10.5 Ημερολόγιο

Κλιμαμηχανική / ΕΒΓΕ

Semiotik – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Photography: Στέφανος Τσακίρης

Η Κλιμαμηχανική δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας από το 1984, προσφέροντας υπηρεσίες ολιστικής ενεργειακής διαχείρισης. Μας ανέθεσαν τον σχεδιασμό ενός ημερολογίου/τετραδίου για τους πελάτες, συνεργάτες και υπαλλήλους τους με σκοπό την έμμεση προβολή της εταιρείας μέσω ενός χρηστικού design αντικειμένου. Η εκτενής έρευνα στο αντικείμενο του πελάτη, μας οδήγησε στις έννοιες της πύκνωσης και αραίωσης του αέρα στα συστήματα ψύξης και θέρμανσης. Έτσι, επιλέξαμε να οπτικοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία για το κεντρικό εικαστικό μας. Δημιουργήσαμε μια σειρά από grid systems (κάνναβους) που διαχωρίζουν τις σελίδες του τετραδίου σε 5 κατηγορίες, προσφέροντας διαφορετικές λειτουργίες. Η πρώτη κατηγορία, μπορεί να λειτουργήσει σαν εβδομαδιαίο planner ενώ οι κάνναβοι που ακολουθούν πριν τις κενές σελίδες καλύπτουν τις ανάγκες των συνεργατών και υπαλλήλων της εταιρείας που συχνά κάνουν τεχνικά σχέδια ή απλή καταγραφή ευρημάτων. Ανάμεσα σε κάθε grid system παρεμβάλονται σελίδες με συνδετικούς κάνναβους, εκ των οποίων προκύπτει ένα συνεχές δυκτιακό σύστημα. Για το εσωτερικό, επιλέξαμε γήινα χρώματα καθώς οι κάνναβοι δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να διαμορφώσει το περιεχόμενο όπως θεωρεί καλύτερο. Στο εξώφυλλο και οπισθόφυλλο τοποθετήσαμε τους συνδετικούς καννάβους, με σαφή αναφόρα στο στοιχείο της πύκνωσης/αραίωσης. Τέλος, για το τετράδιο, σχεδιάστηκε και ένας σελιδοδείκτης που περιλαμβάνει τα στοιχεία της εταιρείας.