The Modernist | Post-Spectacular Office

11.4 Εταιρική Ταυτότητα

The Modernist / Έπαινος

Post-Spectacular Office – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

φωτογράφιση εφαρμογών: Βασίλης Γκουντινάς

www.themodernist.gr/el/

(ελ) Το Τhe Modernist είναι ένα σύγχρονος χώρος φιλοξενίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στεγάζεται σε ένα διατηρητέο κτίριο του 1920. Ο πρόσφατος επανασχεδιασμός των εσωτερικών του κτιρίου κινείται μεταξύ δύο σχεδιαστικών ρευμάτων που καθόρισαν την εμφάνιση και την ανάπτυξη του μοντερνισμού: του art deco και του δανέζικου minimal design. Συνεπώς η απλότητα, η διαχρονική κομψότητα, το ανεπιτήδευτο στυλιζάρισμα, ήταν βασικά ζητούμενα από τον πελάτη στο γενικό σχεδιαστικό εγχείρημα. Στόχος της νέας οπτικής ταυτότητας είναι να γεφυρώσει μέσα από τις αξίες του μοντερνισμού το χθες με το σήμερα. Η πρόταση δεν επιδιώκει τη στείρα μίμηση ενός λεξιλογίου και μορφών του παρελθόντος, αλλά να επανατοποθετηθεί κριτικά πάνω σε αυτές, αναπτύσσοντας μια σύγχρονη και ευέλικτη οπτική γλώσσα, που θα μεταφέρει την αύρα του μοντερνισμού και θα εξυπηρετεί τις ποικίλες ανάγκες του Τhe Modernist. Κεντρική σχεδιαστική ιδέα αποτέλεσε η χρήση της καμπύλης γραμμής ως οπτική μετάφραση των εννοιών της χαλάρωσης και της κομψότητας, έννοιες ταυτισμένες με τις υπηρεσίες φιλοξενίας του Τhe Modernist. Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό του λογοτύπου ως ένα Μ που ενσωματώνει στη μορφή του μια γενναία, καμπύλη χειρονομία, η ταυτότητα αναπτύσσεται μέσα από τον τρόπο που αυτή η καμπύλη γεωμετρία πολλαπλασιάζεται, διαιρείται ή μεταγράφεται σε νέους σχηματισμούς παράγοντες δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο χαρακτηριστικών-αφαιρετικών μορφών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. Όλα τα παραπάνω στοιχεία ερμηνεύτηκαν και μεταφράστηκαν σε ένα σύστημα σχεδιασμού, τυπογραφίας και απεικόνισης, υποστηριζόμενα αντίστοιχα από την χρήση ενός συστήματος γεωμετρίας το οποίο οργανώνει την πληροφορία, τη χρήση μιας γραμματοσειράς, η οποία δημιουργεί το πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με την ταυτότητα του έργου, την χρήση της οπτικής αντίθεσης μεταξύ άσπρου και μαύρου και την χρωματική απόδοση μέσα από τις επιλογές συγκεκριμένων χαρτιών. Η οπτική ταυτότητα του Τhe Modernist κάλυψε πλήθος εφαρμογών όπως: κάρτες δωματίων, κάρτες υποδοχής, room directory, postcards, επιστολόχαρτο, εφαρμογές φιλοξενίας, γραφικά χώρου-σήμανση, merchandise κ.α. (en) The Modernist is a modern-day living space set in a striking 1920’s heritage building in down-town Thessaloniki. The recent restoration of the buildings interiors shifts between two design styles: Art Deco and Danish design minimalism. Therefor plainness and simplicity, old-world grace and unpretentious elegance, were essential keywords of the design concept. The aim of the visual identity is to connect current and past forms and notions through the structural values of modernism. Our proposal does not aim for a sterile imitation of a by-gone form oriented vocabulary, but to critically reposition itself by developing an up-to-date and flexible visual language, that will convey the aura of modernism and serve all the miscellaneous needs of The Modernist. While shaping the basics of The Modernist’s identity, we decided that the use of the curved line as a visual interpretation of elegance and set-back feeling -basic notions of the Modernist’s hospitality vibe- will be fundamental through our design. Starting from the design of the logo, as a capital em -M- that contains in its form a brave, arched gesture, the visual identity develops through the way that this curved geometry multiplies, splits or transliterates, into new formations creating a series of characteristic abstract arrangements, that correspond to all the required applications. All the above features were interpreted and converted into a design, typography and representation system, all three of these supported respectively by the use of a geometric scheme that organizes all the provided information, the use of a font that creates the context frame for the project identity-wise and the use of the rigid black and white visual contrast. The use of color comes through the selection of certain papers. The visual identity extends to many applications such as: room cards, reception cards, in-room directories, postcards, stationery, in-room amenities, environmental graphics, merchandise etc.