Παιδικός Σταθμός Καραμέλα | designpark

11.6 Γραφικά Χώρου / Σήμανση

Παιδικός Σταθμός Καραμέλα / Έπαινος

designpark – Ελλάδα / Αθήνα

Ζωγραφιές μισές τέλειες και μισές ατελείς. Τα παιδιά πρέπει να κάνουν λάθη. Δεν χρειάζεται ο καλός και ο πρώτος. Όλη η επικοινωνία βασίζεται στην λογική της ισορροπίας μεταξύ του κοινά αποδεκτού (και oλοκληρωμένου) 'τέλειου' και του μη ικανοποιητικού (και αναλοκλήρωτου) 'ατελούς'. Όπως ένα παιδί δεν μπορεί να ζει για να ικανοποιεί τους γύρω του και να υπηρετεί το τέλειο έτσι και οι εικονογραφήσεις αποσκοπούν στο να «ρυθμίσουν» αυτή την φιλοσοφία δείχνοντας πως η ατέλεια (και όχι η τελειότητα) είναι το χάρισμα του παιδιού.