ΕΒΓΕ - Portfolio 2019 | Βαλίνα Μέρμηγκα

14.3 Νέοι Δημιουργοί

ΕΒΓΕ - Portfolio 2019 / Έπαινος

Βαλίνα Μέρμηγκα – Ελλάδα / Αθήνα

Παρουσίαση της συνολικής δουλειάς μου κατα την διάρκεια της φοίτησης μου στο Τ.Ε.Ι Αθήνας και μετά.