Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας | XGEOGRAPHICS

11.3 Λογότυπος - Πολιτισμός και δημόσιοι φορείς

Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας / Έπαινος

XGEOGRAPHICS – Κύπρος / ΛΑΤΣΙΑ (ΛΑΚΚΙΑ)

https://drive.google.com/file/d/1sPh22PfP0jfBlv4LeNkKDWXrSt5CXAsJ/view

The emblem and logotype of the Holy Metropolis of Kyrenia has been designed on the basis of inspiration that sprang from a visit to the Metropolitan Museum of Art, located in New York City. The particular artefact, which constituted the source of inspiration, was a Byzantine Gold Necklace with Ornaments that dates back to the 6th century and which forms part of the Cyprus Treasure, found at Karavas, Cyprus in 1902.