111 χρόνια Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | Typical Οrganization

11.5 Πολλαπλές Εφαρμογές

111 χρόνια Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος / Έπαινος

Typical Οrganization – Ελλάδα / Αθήνα

https://typical-organization.com/portfolio/111-years-ifg/

Ταυτότητα για τον κύκλο εκδηλώσεων για τα 111 χρόνια του Γαλλικού Ινστιτούτο στην Ελλάδα.