ΑΓΑΠΗ | The Birthdays Design

12.1 Αφίσσα / Γιγαντοαφίσσα

ΑΓΑΠΗ / ΕΒΓΕ

The Birthdays Design – Ελλάδα / Αθήνα

Art Direction & Graphic Design: Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, Art Direction & Graphic Design: Γιώργος Στρούζας

Η Αγάπη (ή Φαντάσματα ενός μη τόπου) είναι μια διαδραστική παράσταση και έκθεση, η προσπάθεια της οποίας είναι να εντοπίσει μέσα από τις αφηγήσεις, τις πράξεις, τις εικόνες και τους ήχους το υπαρξιακό στίγμα της έννοιας της αγάπης που λαμβάνει χώρα στην καρδιά της Αθήνας, στο ξενοδοχείο Μπάγκειον, στην πλατεία Ομονοίας. Η αφίσα λειτουργεί ως παράλληλος: ως την εξέλιξη, την αναδιάταξη του χρόνου και των χωρικών σχέσεων, σε μια προσπάθεια σύνδεσης του ενδιάμεσου, εφήμερου και πορώδους χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της Ομονοίας, ενός χώρου που δύσκολα δημιουργεί στάσεις και σχέσεις. Η αφίσα φιλοξενήθηκε στο μετρό της Αθήνας. EN: Love (or Ghosts of a Non-Place) is an interactive performance and exhibition. Its attempt is to trace through the narratives, acts, images and sounds the existential stigma of the concept of love. The performance is taking place in the heart of Athens, Bageion building in Omonia Square. The poster works in parallel: as an evolution, re-order in terms of time as well as spatial relativities, in an attempt to connect the intermediate, ephemeral and porous character of Omonia Square, a place that hardly creates stops and relations.