Σεπτέμβριος Τρυγητής | Ogilvy

12.6 Καταχώρηση

Σεπτέμβριος Τρυγητής / Έπαινος

Ogilvy – Ελλάδα / ΓΕΡΑΚΑΣ

Creative Director: Κωνσταντίνος Μελιτάς, Copywriter: Μιχάλης Σιάμκας, Art Director: Νεκτάριος Στεργιόπουλος, Art Director: Βίκυ Πάφα

Η καταχώριση αυτή δημιουργήθηκε προκειμένου να ενταχθεί στο περιοδικό Grape, ένα περιοδικό που έχει ως θεματολογία το κρασί, στο τεύχος Σεπτεμβρίου. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του τρύγου, δημιουργήσαμε μια σύνθεση που απεικονίζει μέσα από προϊόντα ΙΚΕΑ αμπελώνες, τρυγημένους και μη, σαν να βλέπουμε ένα ζωγραφικό πίνακα. Οι παράλληλες γραμμές και οι χρωματικές διαφοροποιήσεις που δημιουργεί το υλικό των sous-plats ενισχύει την απεικόνιση των αμπελώνων, όπως καλλιεργούνται σε παράλληλες σειρές με κενά μεταξύ τους.