Πολάρ | DOLCE

10.1 Περιοδικό

Πολάρ / Έπαινος

DOLCE – Ελλάδα / Αθήνα

Σχεδιασμός: Θεόδωρος Κωβαίος, Σχεδιασμός: Ματίνα Νικολαΐδου, Σχεδιαστής γραμματοσειράς DolceNoir: Γιώργος Τριανταφυλλάκος

https://dolce.pub/product/polar/

Aπό το καλοκαίρι του 2018 το DOLCE εκδίδει το "πολάρ", το μοναδικό περιοδικό για την αστυνομική λογοτεχνία, το οποίο κυκλοφορεί κάθε τέσσερις μήνες και μέχρι σήμερα μετρά 5 τεύχη. Αντλώντας το όνομά του από το ομόνυμο υποείδος αστυνομικής λογοτεχνίας, το πολάρ είναι ένα "noir" σχεδιαστικό αντικείμενο που κλείνει το μάτι στις pulp εκδόσεις. Η χαρακτηριστική δίπολη χρωματική κωδικοποίηση του κίτρινου και του μαύρου, τόσο στο εξώφυλλο όσο και στο σώμα, υπογραμμίζει την θεματολογία του περιοδικού και δημιουργεί στον αναγνώστη τα κατάλληλα συναίσθηματα. Το κυρίως σώμα του πολάρ είναι τυπωμένο σε λεπτό newsprint χαρτί ενώ το ειδικό αφιέρωμα κάθε τεύχους (φάκελος) σηματοδοτείται με κίτρινο χαρτί, κάνοντας ακόμα πιο έντονη την παρουσία αυτού του χρώματος. Το περιοδικό πολάρ είναι ένα περιοδικό με πλούσιο κειμενικό περιεχόμενο. Για μια πιο ενιαία και σταθερή ταυτότητα (καθώς είναι το μοναδικό ελληνικό περιδικό που ασχολείται με την αστυνομική λογοτεχνία) παρατηρήσαμε την ανάγκη για μια ελληνική γραμματοσειρά κειμένου. Για αυτό τον λόγο, δημιουργήθηκε η DolceNoir από τον Γιώργο Τριανταφυλλάκο η οποία να επικοινωνεί με επιτυχία το ύφος του περιοδικού, του περιεχομένου αλλά και του σχεδιασμού του. (Το περιοδικό πολάρ αποτελεί επανασχεδιασμό και επιμελητική συνέχεια του πρώην περιοδικού Crimes and Letters Magazine)