Λεύκωμα «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ» | Τσολερίδης Χρήστος

10.2 Βιβλίο

Λεύκωμα «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ» / Έπαινος

Τσολερίδης Χρήστος – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Συνεργάτες έκδοσης: Αναστασία Αυλωνίτου, Τζουλιάνα Κοντίνη, Παρασκευάς Λιντζέρης, Γιάννης Μισεντζής

www.gsevee.gr

ΕΛ Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ιδρύθηκε το 1919 και είναι ένα από τα σημαντικότερα και αρχαιότερα συνδικαλιστικά όργανα της Ελλάδας. Το λεύκωμα «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ» εκδόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της. EN The Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants (GSEVEE), founded in 1919, constitutes one of the older and most established trade unions of Greece. GSEVEE is active in promoting and consolidating the professional, economical, cultural and broadly social, interests of small and medium entrepreneurs (SMEs). The book ‘100 years of GSEVEE’ was published on the occasion of GSEVEE’s 100th anniversary.