ΓΣΕΒΕΕ | Somethink*

11.1 Λογότυπος - μεγάλοι και μεσαίοι πελάτες

ΓΣΕΒΕΕ / Έπαινος

Somethink* – Ελλάδα / Αθήνα

www.gsevee.gr

Ο ανασχεδιασμός του λογοτύπου και της νέας εικόνας της ΓΣΕΒΕΕ βασίστηκε στον θεσμικό ρόλο και την μακρά ιστορία της συνομοσπονδίας, η οποία μετρά 100 χρόνια ενεργού δράσης στη συνδικαλιστική οργάνωση μεγάλης μερίδας επιχειρήσεων. Η διατήρηση του ήδη υπάρχοντος εμβλήματός της, ήταν θεμελιώδους σημασίας και για τη νέα εικόνα της συνομοσπονδίας. Η ανανεωμένη σχεδιαστική γραμμή στο σύνολό της επιχείρησε να συνταιριάξει το παρελθόν και την ιστορικότητα του θεσμού με τη δυναμική και τους στόχους του για το μέλλον. Υιοθετώντας λιτές γραμμές, τόσο ως προς το έμβλημα όσο και ως προς την τυπογραφία, ο νέος λογότυπος αναδεικνύει τη σοβαρότητα του σκοπού και της συνδικαλιστικής δράσης της συνομοσπονδίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με το βλέμμα στραμμένο στη νέα εποχή του 21ου αιώνα. Το έμβλημα του ασπιδοφόρου λέοντα διατηρήθηκε, καθώς εύστοχα παραπέμπει στη δύναμη και τον ηγετικό ρόλο της συνομοσπονδίας και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τα μέλη της αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα με την «ισχύ εν τη ενώσει» τους. Λειτουργώντας αφαιρετικά, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, αποφεύχθηκε ο εγκλωβισμός του σε παλαιότερες στερεοτυπικές προτάσεις που θα παρέπεμπαν σε θηρεό. Αντιθέτως αναδείχθηκε σαν σχήμα και σύμβολο σύγχρονης αισθητικής, αυτόνομο κατά περιπτώσεις για μεγαλύτερη ευελιξία σε πρακτικές χρήσεις. Η ισόπαχη γραμματοσειρά, επιλέχθηκε με γνώμονα την αίσθηση της στιβαρότητας και της αποφασιστικής στάσης απέναντι στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες των καιρών. Οι λιτές και όχι πομπώδεις γραμμές τονίζουν την ευελιξία και την ανανεωμένη προσέγγιση της συνομοσπονδίας προς τα τρέχοντα και φλέγοντα ζητήματα του κλάδου, ώστε συμβαδίζοντας με τις νέες τάσεις να εμπνέει στα μέλη της σιγουριά για άμεσες και πρακτικές λύσεις και στρατηγικές. Τέλος, ανοιχτό στα όριά του, το νέο σύμβολο αναδεικνύει τις αξίες και το χαρακτήρα ενός φορέα που καλωσορίζει νέα μέλη και καινοτόμες ιδέες χωρίς να περιχαρακώνεται σε παλαιότερες ακλόνητες πρακτικές.