Εθνικό Θέατρο - Πρόγραμμα εθνικού θεάτρου | K2design

12.4 Πρόγραμμα Πολιτιστικού Γεγονότος

Εθνικό Θέατρο - Πρόγραμμα εθνικού θεάτρου / ΕΒΓΕ

K2design – Ελλάδα / ΑΘΗΝΑ

Art Director: Γιάννης Κονδύλης, Creative Director: Mενέλαος Κουρούδης

Ένα έργο αφιερωμένο στις τέχνες του θεάματος Το Εθνικό Θέατρο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να προωθήσει το πνευματικό κεφάλαιο της Ελλάδας και να διατηρήσει την εθνική πολιτιστική ταυτότητα μέσα από την τέχνη του θεάτρου. Είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση να δουλέψουμε με το πιο δομικό στοιχείο της θεατρικής παράστασης: τον ανθρώπινο πρωταγωνιστή. Η δική μας προσέγγιση; Σε κάθε έργο, συνδέουμε τον ανθρώπινο πρωταγωνιστή με το μη-ανθρώπινο πρωταγωνιστή, μέσω ενός σχεδιασμού όπου το υποκείμενο σε φωτογραφικό υλικό στο φόντο συμπίπτει με το αντικείμενο υπό εικονογράφηση σε περίγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζουμε την αδιαχώριστη φύση των δύο ενώ παράλληλα τα σχέδια όλων των παραστάσεων -που εξ ορισμού είναι διαφορετικά- παραμένουν συνεπή ως προς τη συνολική επικοινωνία του ΕΘ. Μια εντελώς νέα ματιά στα υλικά των φετινών παραστάσεων.